اصطلاحات تخصصی دریایی : ( نمودارهای pv ,مراحل احتراق ,Maine engine)
0

همه ی دستگاه ها و تجهیزات در کلیه شناورهای ، کشتی ها ، نفت کش ها ، کشتی های کانتینر بر ، انواع کشتی های مدل DP  یا به عبارتی (Dynamic Positions)  موقعیت های پویا ، دارای یک کتابچه ی راهنما یا به عبارتی (Instruction Manual) می باشند که در آن نحوه ی باز و بسته کردن آن دستگاه را تشریح می نماید.

کتابچه راه اندازی (Operating Manual) برعکس کتابچه ی راهنما (Instruction Manual) این کتابچه مخصوص راه اندازی و به کار انداختن دستگاه های موجود بر روی شناور می باشد که البته بر حسب نیاز در موقعیت های (Training) برای باز و بسته کردن یک قطعه یا Over Haul از آن استفاده خواهد شد.

تعمیر و نگهداری Maintenance  : هماهنگی و مدیریت مجموعه ای برای انجام کاری ، تعمیر و نگهداری  یا تعمیر : Repair

انواع تعمیرات

 1. Break Down Maintenance  (تعویض و تعمیر به شرط خراب شدن)
 2. P.M.P : Planned Maintenance Program (تعمیرات پیشگیرانه)
 3. Condition Monitoring (بازبینی و نظارت بر شرایط کارکرد دستگاه خرده خرج های سیستم و دستگاهمان را کاهش می دهد)

کار مهندسی اکثر  Third Engineer و بالاتر در واقع Fault Finding است و مهندس هایی موفق ترند که چنین خصلتی داشته باشند و ویژگی عیب یابی را در خود تقویت می نمایند.

کتب و منابع جهت مطالعه (موتور) و (مهندسی عمومی)

 1. موتور دیزل دریایی Marine Diesel Engines   – By A.J .Wharton
 2. دانش مهندسی موتور جلد۱۲ Reed’S:Vol,12
 3. راه اندازی و تعمیر ماشین های دریایی  The Running And Maintenance Of Marine Machinery
 4. دانش مهندسی عمومی General Engineering Knowledge – Reed S:Vol,8
 5. General Engineering Knowledge  –  By :MC Jorce

کتب موجود در زمینه (آرشیتکت(Ship Constructions

Engine Type (انواع موتور):

 1. دو زمانه
 2. چهار زمانه

در دریا برای موتور بنزین استفاده نمی کنیم چون شاید بازدهی بیشتری داشته باشد ولی نگهداری آن سخت است و نقطه اشتعال  ( Flash Point )پایینی دارد.

کم ترین دمایی که در آن دما سوخت از خود بخارات قابل اشتعال تولید کند که در مجاورت شعله بطور لحظه ای بسوزد را دمای اشتعال یا Flash Point  گویند

به خاطر همین عیوب از چرخه سوخت اصلی در دریا حذف می شود و به جای آن از Diesed Oil  استفاده می شود و یا از مشتقات و نظایر آن همچون Gas Oil و مازوت (Heavy Fuel Oil)

– برای اکثر اقیانوس پیماها سوخت اصلی مازوت است

 – موتورهای دو زمانه اصلی دور پایینی با قدرت بالا دارند در ژنراتور ها و دیگ بخار و موتور های اصلی استفاده می شود.

واحد وزن تن متریک (M.T) همیشه از واحد فرعی  M3کوچک تر است.

Engine Type (انواع موتور):

 • دو زمانه ۲-Stroke 
 • چهار زمانه ۴-Stroke 

Stroke فاصله بین بالاترین و پایین ترین حد حرکت  

Top Dead Center : TDC  نقطه مرگ بالا

 Botton Dead Center :BDC نقطه مرگ پایین

– در موتور دو زمانه در یک دور چرخش میل لنگ قدرت تولید می گردد یعنی در ۳۶۰ درجه چرخش میل لنگ -در موتور چهار زمانه در دو دور چرخش میل لنگ (۷۲۰) درجه قدرت تولید می گردد.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 2-426x272.jpg است

 Overlap  (هم پوشانس)

. در سیکل کارکرد موتور باز بودن همزمان سوپاپ های دود و هوا را Overlap  گویند

سوال سازمان :
نمودار PV یا شکل زمان بندی را کشیده و شرح دهید؟

 1. مرحله مکش  Induction ) یا  Aspiration)

پایین آمدن پیستون از نقطه مرگ بالا (TDC) به سمت نقطه مرگ پایین  (BDC) که با باز بودن سوپاپ هوا و ورود هوا همراه می باشد. ۲

 • مرحله تراکم (Compression)
  سوپاپ های دود و هوا بسته بوده و هوا فشرده می شود.این عمل تا رسیدن پیستون به نقطه مرگ بالا
   (TDC) ادامه دارد.

 توضیح: نرسیده به نقطه مرگ بالا (TDC) بادامک یا شیر برقی سوخت را می پاشد . مازوت و دیزل قبل از (TDC) که پاشیده می شود باعث می شود تا پس نزند و احتراق کامل می شود.


پاشش
: تزرریق سوخت (Fuel injection)
در انتهای تراکم و نرسیده به نقطهTDC  پاشش سوخت توسط Injector  یا سوخت پاش شروع شده و تا اوایل مرحله قدرت ادامه می یابد.


۳- مرحله قدرت (Expansion)
نیروی ناشی از از انفجار سوخت باعث حرکت پیستون به سمت نقطه BDC  می گردد.

 • مرحله تخلیه (Exhast).
  با باز شدن سوپاپ دود و حرکت رو به باالی پیستون،دود ناشی از احتراق تخلیه می گردد.

نمودار PV (تغییرات فشار – حجم) موتور دو زمانه


دیاگرام موتور چهار زمانه را کشیده و شرح دهید ؟

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0

بالا

X