چگونه از بیکاری خلاص شویم؟
0
Avatar

مشکل بیکاری در دهه های اخیر یکی از مسائل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته در آمده است.

بیکار کیست؟

جمعیت بیکار ، جمعیتی است که مایل به کارکردن هستند اما موفق به یافتن کار نمی شوند، بیکار و بیکاری دارای انواع مختلفی می باشد.

انواع افراد بیکار خواهان شغل خوب یا شغل ثابت و درآمد ثابت و خوب هستند.

بیکاری آشکار

افرادی هستند بیکار و کاملا فاقد درآمد

بیکاری پنهان

افرادی هستند ظاهر شاغل که نقشی در تولید یا پیشرفت ندارند

بیکاری فصلی

افراد فاقد کار که در قسمتی از سال کار می کنند و بقیه ی اوقات بیکارند افراد جویای شغل ثابت  با درآمد ثابت می باشند. استخدام بیکاران فصلی در مشاغل خوب با درآمد بسیار خوب و ثابت یکی از دغدغه سایت دریانوردان و در واقع مهم ترین دغدغه سایت دریانوردان استخدام افراد بیکار فصلی یا کاملا بیکار می باشد.

نه کاری و ناکاری

اشخاصی است که شغل خوب و ثابتی ندارند و درآمد خوب و ثابت با بیمه عادی و یا تکمیلی ندارند همچون قاچاقچیان ، شغل های واسطه گری ، دلال ها ، دست فروشان ، رشوه خواری ، دزدی ، گدایی و … عارضه بیکاری باعث عدم استفاده از نیروی فعال و قابل کار می باشد. سایت دریانوردان  ,هدف مدیریت این سایت آموزش تمامی بیکاران و افراد شاغل جویای شغل بهتر با درآمد ثابت و بیمه است. هدف آموزش بیکاران و افراد ذکر شذع در این نقاله رسیدن به شغل ثابت و درآمد عالی برای رسیدن به اهداف زندگی و رفاه است.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0

بالا

X